Νέα & Ανακοινώσεις

Επισήμανση για την υποβολή φωτογραφιών

Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμβολή σας στις ενέργειες του ΕΜΠ για την αναστήλωση του γεφυριού της Πλάκας. Μέχρι τώρα, έχουν σταλθεί περισσότερες από 400 φωτογραφίες του γεφυριού, ενώ έχουν δηλώσει περισσότερα από 180 άτομα για εθελοντική συμμετοχή.

Ωστόσο, παρά το μεγάλο αριθμό φωτογραφιών, υπάρχει σχετική έλλειψη από συγκεκριμένες γωνίες θέασης. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει ανάγκη για φωτογραφίες οι οποίες να έχουν ληφθεί από θέσεις ανάντη του γεφυριού (από την αντίθετη πλευρά από αυτήν που βρίσκεται η νεότερη γέφυρα) και μέσα από το ποτάμι  ή ακριβώς κάτω από το γεφύρι. Υπάρχουν; Θα βοηθήσουν πολύ. Στείλτε τες μας!

Ευχαριστούμε και πάλι για τη συνεισφορά σας!

ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Η Γέφυρα του Άραχθου στην Πλάκα

1    Εισαγωγή

Την 1/2/2015, μετά από έντονες βροχοπτώσεις, κατέρρευσε μεγάλο μέρος του γεφυριού της Πλάκας, το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό ιστορικό, πολιτιστικό και τεχνικό μνημείο. Η πολυτεχνειακή κοινότητα, εκτός του ότι μοιράζεται με όλους τους πολίτες της χώρας το αίσθημα απώλειας, παραμένει πιστή στις παραδόσεις του Ε.Μ.Π για ενεργό δράση στα κοινωνικά και τεχνικά προβλήματα. Έτσι, το Ε.Μ.Π έθεσε από την πρώτη στιγμή  το δυναμικό του στην διάθεση  των αρμόδιων φορέων, ώστε να επιτευχθεί το γενικό αίτημα της αναστήλωσης του γεφυριού. Πολύ περισσότερο, που ιδιαίτεροι δεσμοί συνδέουν το Ε.Μ.Π. με την Ήπειρο, πατρίδα των Ιδρυτών και μεγάλων Ευεργετών του.

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες