Επισήμανση για την υποβολή φωτογραφιών

Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμβολή σας στις ενέργειες του ΕΜΠ για την αναστήλωση του γεφυριού της Πλάκας. Μέχρι τώρα, έχουν σταλθεί περισσότερες από 400 φωτογραφίες του γεφυριού, ενώ έχουν δηλώσει περισσότερα από 180 άτομα για εθελοντική συμμετοχή.

Ωστόσο, παρά το μεγάλο αριθμό φωτογραφιών, υπάρχει σχετική έλλειψη από συγκεκριμένες γωνίες θέασης. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει ανάγκη για φωτογραφίες οι οποίες να έχουν ληφθεί από θέσεις ανάντη του γεφυριού (από την αντίθετη πλευρά από αυτήν που βρίσκεται η νεότερη γέφυρα) και μέσα από το ποτάμι  ή ακριβώς κάτω από το γεφύρι. Υπάρχουν; Θα βοηθήσουν πολύ. Στείλτε τες μας!

Ευχαριστούμε και πάλι για τη συνεισφορά σας!