Η αναστήλωση του γεφυριού της Πλάκας συνεχίζεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Η αναστήλωση του γεφυριού της Πλάκας συνεχίζεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Την 12 Ιουλίου του 2019, αντιπροσωπεία της  Επιστημονικής Επιτροπής πραγματοποίησε αυτοψία στο έργο της αναστήλωσης.

Συνημμένη θα βρείτε ολόκληρη την έκθεση της αυτοψίας.

Επισυναπτόμενα: