Η Γέφυρα Πλάκας στήνεται ξανά στη θέση της!

Η Γέφυρα Πλάκας στήνεται ξανά στη θέση της! Το πρωτοποριακό έργο, στο οποίο η συμβολή του Ε.Μ.Π. είναι καθοριστικής σημασίας, βρίσκεται σε εξέλιξη, έχοντας περάσει στη φάση της υλοποίησης. Όπως φαίνεται και στις σχετικές φωτογραφίες, η μεταλλική βάση που θα παρέχει το πρώτο δάπεδο εργασίας και την ασφαλή διέλευση του ποταμού έχει ήδη τοποθετηθεί στη θέση της. Η μεταλλική βάση έχει θεμελιωθεί ισχυρά μέσα στο ποτάμι και έχει ανυψωθεί σε κατάλληλο ύψος ώστε να επιτρέπονται εργασίες στο ποτάμι και εντός της χειμερινής περιόδου. Ο Άραχθος την περίοδο λήψης των φωτογραφιών (29.01.2019) είχε ιδιαίτερα αυξημένη στάθμη, λόγω συνεχών βροχοπτώσεων, αλλά όπως φαίνεται το ικρίωμα βρίσκεται σε σημαντικά υψηλότερη στάθμη. Στη μεταλλική αυτή βάση θα στηριχθεί και ο μεταλλότυπος ανακατασκευής της Γέφυρας.  Επίσης, έχει ισχυρά θεμελιωθεί και τοποθετηθεί στο χώρο ο γερανός που είναι απαραίτητος για τις τρέχουσες αλλά και τις επακόλουθες εργασίες.