Ξεκίνησαν οι εργασίες αναστήλωσης στο Γεφύρι της Πλάκας!

Το Σάββατο 22 Αυγούστου ξεκίνησαν οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την αναστήλωση του Γεφυριού της Πλάκας. Οι εργασίες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές, προκειμένου να τηρηθεί το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα του έργου χωρίς παρεκκλίσεις. «Κερδίζοντας» το φετινό καλοκαίρι γίνεται ένα κρίσιμο βήμα για την επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου.

Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες περιλαμβάνουν, κατ’ αρχάς, τη διάνοιξη της οδού προσπέλασης μέσα από την κοίτη του ποταμού προς τη θέση του γεφυριού, με στόχο τη διευκόλυνση της προσέγγισης του γεωτρητικού μηχανήματος, απαραίτητου για την πραγματοποίηση των γεωτεχνικών ερευνών. Η αναγνώριση των γεωλογικών/ γεωτεχνικών χαρακτηριστικών της περιοχής στην οποία  είναι κτισμένο το γεφύρι αποτελεί το κρίσιμο «κρίκο» για την ολοκλήρωση των απαραίτητων μελετών για αναστήλωση του γεφυριού. Εκτός από την οδό προσπέλασης, οι προκαταρκτικές εργασίες περιλαμβάνουν την ανέλκυση/ διάσωση σημαντικών τμημάτων του γεφυριού που βρίσκονται στο ποτάμι μετά την κατάρρευση και είναι δυνατόν να μετακινηθούν. Επίσης, εντοπίζεται η ακριβής θέση και το μέγεθος όσων τμημάτων δεν μπορούν στη φάση αυτή, λόγω μεγέθους, να μετακινηθούν. Η  πρώτη αυτή φάση των εργασιών δεν είναι απλή υπόθεση. Αυτό το καλοκαίρι, εξαιτίας της κατάρρευσης, η ροή του νερού του Αράχθου άλλαξε πλευρά στην κοίτη του ποταμού, αλλάζοντας και τους αρχικούς σχεδιασμούς. Ακόμη, οι βροχές ήταν πολλές, δυσχεραίνοντας τις εργασίες, καθώς η στάθμη του νερού παραμένει υψηλή καθ’ όλη την καλοκαιρινή περίοδο.

Οι εργασίες, όπως και η γεωτεχνική έρευνα, πραγματοποιούνται με τη χορηγία της εταιρίας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία διέθεσε σημαντικό εξοπλισμό και τεχνικό δυναμικό, ώστε το έργο να εκτελεστεί άρτια στο σύντομο χρονικό που είναι διαθέσιμο. Η χορηγία έχει την επιθυμητή από τους εμπλεκόμενους φορείς μορφή, δηλαδή δεν προσφέρεται κάποιο χρηματικό ποσό για την εκτέλεση του έργου σε κάποιον μεσάζοντα φορέα,  αλλά πραγματοποιείται απ’ ευθείας το έργο. Συμπληρωματικές εργασίες για την αναστήλωση πραγματοποιούνται, επίσης, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Ηπείρου.

Την Τετάρτη, 26.08.15, ξεκίνησαν και οι γεωτρήσεις, σε άμεση συνεννόηση με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

 

Video από την ανέλκυση λιθοσώματος από το Γεφύρι της Πλάκας.