Ανακτήθηκαν τα ακριβή γεωμετρικά χαρακτηριστικά του Γεφυριού της Πλάκας

Ανακτήθηκαν τα ακριβή γεωμετρικά χαρακτηριστικά του Γεφυριού της Πλάκας, αυτά που είχε πριν την κατάρρευση (και πιθανόν πριν την εμφάνιση μικρομετακινήσεων), με βάση μια διπλωματική εργασία που εκτελέστηκε το 1984 από τους Έφη Καρακώστα, Βασίλη Παπαναγιώτου, Νίκο Τραγάρη και Θόδωρο Χατζηγεωργίου, υπό την επίβλεψη του τότε Διευθυντή του Εργαστηρίου Καθηγητή Διονύση Μπαλοδήμου. Στην ομάδα συμμετείχαν, επίσης, οι τότε επιστημονικοί συνεργάτες του Ε.Γ.Γ.  Σίσσυ Αραμπατζή και Στέφανος Δογγούρης. Οι μετρήσεις είχαν γίνει με εξελιγμένα για την εποχή τους όργανα που επέτρεπαν ακρίβεια της τάξης των 2 – 3 cm. Τα δεδομένα αυτά ψηφιοποιήθηκαν από την ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Γενικής Γεωδαισίας, υπό την επίβλεψη του Διευθυντή του, Καθ. Δημοσθένη Σταθά και θα αποτελέσουν το πρότυπο για την αναστύλωση του Γεφυριού της Πλάκας. Η ομάδα του Εργαστηρίου συνεχίζει το ερευνητικό της έργο για τον έλεγχο της υπόθεσης ότι το Γεφύρι ήταν κατασκευασμένο στη βάση τριών επάλληλων τόξων.

Επισυνάπτεται η Τεχνική Έκθεση του Ερ. Γ.Γ.

Επισυναπτόμενα: